Znamenitosti

Najpoznatija i nadaleko cuvena znamenitost ovog kraja jeste proizvodnja vina. Specifican reljef, odgovarajuca nadmorska visina, povoljna klima i plodno zemljiište stvorili su od ovog mesta najstarije i najpoznatije vinogorje Srbije. A francuski konzul Deko ga je 1904. Nazivao i srpskom Šampanjom.
U skladu sa tim najcuvenija kulturna i turisticka manifestacija Aleksandrovca je „ Župska berba”, koja se održava svake godine krajem septembra ili pocetkom oktobra i slavi se kao opštenarodni praznik.
Deo pešacke zone u samom centru grada pretvara se u Vinsku ulicu. Iz fontane u centru grada, u kojoj se nalazi skulptura grožda, kao simbola radanja i trajanja Župe, u vreme manifestacije uzlete mlazevi rujnog vina koje se posetiocima deli besplatno. U Aleksandrovcu postoji muzej posvecen vinu u kome se cuvaju Župske boginje, figurine iz neolita u prirodnoj velicini.
Takode, varoš je bogata starim Pravoslavnim manastirima od kojih su najstariji ostaci manastira Drenca iz 14. veka sagraden, to jest stari su više od 500 godina.
Nešto kasnije, u 15. veku, biva izgraden i manastir Rudenica, ali je i on, na žalost, u ostacima. Rudenica je sagradena 1410. godine i karakteristicna je po tome što je oslikana freskama ktitora (crkvenih dobrotvora) despota Stefana, njegovog brata Vuka žene mu Vukosave. Freske je naslikao cuveni srednjevekovni freskoslikar Teodor cije ime stoji na zidu u oltarskom delu crkve. Manastir je delimicno obnovljen 1938. godine.
Od ostalih znamenitosti valja pomenuti Muzej vinarstva i vinogradarstva kao i Zavicajni muzej Župe u kom se, pored ostalih, nalaze i eksponati iz doba vincanske kulture stari oko 6000 godina kao i biblioteka sa oko 1400 knjiga. Na samo osam kilometara od Alekandrovca, podno reke Rasine, nalaze se otaci sredenjevekovnog grada Kožnika iz 15. veka. U njemu se nalaze zidine sa tri cetvrtaste kule velikih razmera i nekoliko manjih.